Juridiskt ansvarsfraskrivning

Formålet med denne virtuelle bog, der berører forskellige sygdomme; intestinal pseudo obstruktion, gastroparese og en subversion af Guillain Barrés Syndrom; polyneuropati AMSAN er at gøre værdifuld information om en gruppe af sjældne sygdomme frit tilgængelig via internettet.

Jeg giver ingen garantier for eller erklæringer om, at alle oplysninger på disse hjemmesider er korrekte.

Jeg påtager mig intet ansvar for nogen formef for påstået eller indtruffen skade, tab eller udgifter, der direkte eller indirekte skyldes eller påstås at skyldes indholdet i min virtuelle bog.

For lægehjælp, kontakt venligst en læge.

Er du i tvivl, søg altid adækvat lægefaglig hjælp